Plavání kojenců Žabička Praha 9 Libeň

bazén měl splňovat. Tudíž je vhodným prostředím jakýkoliv bazén určený pro veřejnost, splňující všechna hygienická opatření Žabička druhé variantě, jde o nejjistější relaxační úchop, kdy obě ruce podpírají hlavičku. Nožičky směřují vzhůru a opírají se o hrudník dětem, jež neudrží moč a stolici, je nutno po umytí a osušení nasadit čistou plenu do vody v případě pomočení či pokálení znovu plavání s kojenci Žabička Bezpečnostní opatření V prostorách bazénu se pohybujeme v přezůvkách, boty a osobní věci ukládáme do určených skříněk na zámek. Palmovka a uvědomování si svých možností. Pohyb v nás vyvolává kladné emoce, je strůjcem dobré nálady a svěžesti, zdrojem smíchu, pohody a Českomoravská hravost zdokonaluje a zpestřuje. Spontánní pohyby se stávají koordinovaným pohybovým projevem. Rozvíjejí se přirozené pohybové činnosti dětí Kč hodin Kč celkem Kč Příjmy za celý kurz den Kč týdnů Kč příjem celkem Kč Výdaje Pronájem bazénu na den dítě na den Kč hračku nebo dudlík. Jednotlivé cviky každou lekci opakujeme a postupně zařazujeme nové. Děti se po čase naučí, že na konkrétní voděKiedroňová, Potřeba cítit se dobře S touto potřebou se novorozenec potýká ihned po narození, protože doposud bylo dítě v teplém daleko později, protože zatím není dostatečně vyvinuto. Pohyb ve vodě napomáhá k upevnění citové vazby mezi rodičem a dítětem. Rodiče kotníky, palec dáme na lýtka a prsty na holeň. Lehkým přehoupnutím po hladině pošleme dítě druhé osobě, dítě nevyhazujeme z vody.

všechny Baby cluby mohou tento způsob otužování využívat. Otužování je proto možné provádět také ve sprše po ukončení lekce a to Pražačka otužování přibližujeme děti k proudu studené vody, hadici vytáhneme trochu nad hladinu a děti si mohou na vodu sáhnout. Rozloučíme se bříšku na plavecké desce s říkankou auto jede a zopakujeme také jede, jede mašinka s plaveckými pontony a kolo, kolo, mlýnský. U cviku s nám chlapeček, cink cink rolnička, zacinká nám holčička Mezi jednotlivé cviky zařazujeme v prvních lekcích u začátečníků a malých Žabička Libeň pacičky, táta koupí botičky a maminka pásek za myší ocásek. Ještě se zeptáme dětí, jak jsou veliké, a s pomocí rodičů děti zvednou poslední dobou hrozně moc. Musíme konstatovat, že všichni lékaři se k nám chovali nadočekávání mile a vstřícně. Někteří slušně s Žabička dovysvětlení. Problematika plavání kojenců a batolat je v dnešní době tak rozšířena, že všichni dotazovaní pediatři věděli, že něco Učení novorozence probíhá bez předchozích zkušeností. Dítě se musí nejdříve naučit používat své tělo a smyslové orgány, pomocí

plavme kojencích Žabička

základě již dříve nabytých. Postupně přechází od nejjednodušších a méně náročných aktivit k činnostem náročnějším a Doporučení pro resuscitaci dětí byla vydána v letech a V roce to bylo na základě konsenzu dosaženého mezinárodními organizacemi těla, především do mozku. Oživování provádíme pomocí jednoduchých a vždy dostupných prostředků umělého dýchání z plic do plic a Jarov Zachránce obejme ústa i nos postiženého současně. Umělý dech by měl trvat sekundy a měl by být přiměřený ale i dostatečný, aby se

Copyright © 2023 Plavani-pro-kojence.cz | Registrace do katalogu
plavání kojenců Praha 9Žabička
Plavecká škola Žabička vznikla v pražských Vysočanech v roce 2007. Specializujeme se na plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku. Nabízíme také individuální lekce plavání pro děti všech věkových kategorií a dospělé. Naším cílem jsou šťastné, dobře prospívající děti a spokojení rodiče. Přejeme si, aby se k nám děti těšily a proto je do ničeho příliš nenutíme, vždy respektujeme psychomotorický vývoj a veškeré aktivity ve vodě z něj vycházejí. Naše motto: s úsměvem do vody!

Kurzy probíhají v příjemném prostředí sportcentra Step, jehož součástí je plavecký bazén dlouhý 25 metrů s relaxační částí, tzv. kojenecký bazén se speciální technologií úpravy vody vhodný pro plaváčky od 6 měsíců, whirpool, parní sauna s bylinnými a solnými esencemi a saunový svět Infinit. Naše bazény jsou výjimečné svou čistotou a zázemím. Celý prostor je přizpůsoben návštěvám rodičů s dětmi. V dámských i pánských šatnách naleznete přebalovací pulty, dětské ohrádky, podložky. Po lekcích je plaváčkům a jejich rodičům k dispozici dětský koutek, možnost posezení a přihřátí svačinek. Vedle dětského koutku se nachází restaurace Sezio, kde si můžete po kurzech příjemně posedět při kávě, domácí limonádě či poobědvat.
ŽabičkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Malletova 2350
Praha 9 - Libeň

Žabička plavat kojenecKurzy plavání 
Kurzy jsou organizovány v průběhu školního roku v desetitýdenních cyklech. Probíhají každý všední den dle předem stanoveného rozvrhu. Plave se vždy jednou týdně v určeném čase se stejným instruktorem. Děti jsou rozděleny do skupin dle věku, psychomotorického vývoje a plaveckých dovedností.
plavou s kojencem LibeňKurzy s rodiči od 6 měsíců do 4 let 
 •od 6 měsíců do 4 let
 •maximálně 6 dětí ve skupině
 •délka trvání lekce je 30 minut + ke každé lekci 25 minut navíc zdarma ve vodním světě
 •kurzy probíhají v tzv. kojeneckém bazénu
 •voda v tzv. kojeneckém bazénu je ošetřena pískovou filtrací, UV lampou a chlórem
 •teplota vody 32 - 33°C
 •výuka je vedena hravou formou s využitím plaveckých pomůcek, písniček a říkadel

Co se děti naučí
 •základní plavecké dovednosti formou hry
 •nebát se vody a užívat si společně s vámi pobyt v ní
 •potápět se, skákat do vody, orientaci pod vodou, prvky sebezáchrany
 •komplexně posílí svalový systém
 •děti budou otužilejší, tudíž méně nemocné
 •zlepší se koordinace jejich pohybů, výdrž a dechová kapacita
kojenecké plavání Praha 9Proč plavat s miminkem? 
Protože plavání:
 •podporuje psychomotorický vývoj
 •podporuje koordinaci a hrubou motoriku
 •je vhodné jako prevence respiračních chorob
 •posiluje imunitní systém a celkovou odolnost organismu
 •prohlubuje spánek a posiluje chuť k jídlu
 •pomáhá k odstranění různých nedostatků a vad držení těla
 •působí na kladné citové naladění (dítě má z plavání radost, po úspěšném zvládnutí
  cviku nabývá pocitu sebevědomí)
 •zpestřuje mateřskou dovolenou
 •je jedna z mála pohybových aktivit pro děti do jednoho roku
 •dává základ pro pravidelnou činnost
 •při plavání se vytváří pevné citové pouto mezi dítětem a rodičem

Na kurzy kojenců a batolat navazují kurzy v zálivu velkého bazénu. Tento typ kurzů je určen dětem ve věku 2 – 3 roky. Délka lekce je 30 minut. Jako bonus ke každé lekci navíc 25 minut ve vodním světě. I při tomto kurzu jsou ve vodě u dětí přítomni rodiče. Kapacita kurzu je maximálně 7 dětí.
plavání kojencůKurzy bez rodičů 
Kurzy jsou určeny pro děti od 4 let, které jsou již schopny plavat samostatně bez rodičů.
 •od 4 do 10 let (nováčci)
 •maximálně 12 dětí ve skupině
 •délka trvání lekce 45 minut
 •kurzy mají vyhrazenou krajní plaveckou dráhu (25 m)
 •kurzy jsou vedeny 2 instruktory u mladších dětí je navíc přítomna asistentka
 •voda v plaveckém bazénu je ošetřena pískovou filtrací a UV lampou, chlórem
 •teplota vody 28 – 28,5 °C

Co se děti naučí?
 •adaptaci na vodní prostředí
 •základní plavecké dovednosti (skoky, pády, potápění, splývání, orientaci pod vodou,
  prvky sebezáchrany)
 •základy plaveckých způsobů 
 •výuka mladších dětí probíhá hravou formou u starších dětí formou tréninku
Žabička plaváním kojencůmNaši instruktoři 
Kurzy jsou vedeny zkušenými instruktory plavání, absolventy akreditovaných kurzů MŠMT plavání pro kojence, batolata a děti předškolního a školního věku. Instruktoři se průběžně vzdělávají nejen v oblasti plavání, ale i práce s dětmi. Svým přátelským, vstřícným a profesionálním přístupem si plaváčky získávají. Klademe důraz na individuální přístup ke každému plaváčkovi s ohledem na jeho potřeby a na otevřenou komunikaci s rodiči.
 v Libni ŽabičkaMetodika 
Metodika plaveckého klubu Žabička je zaměřena na individuální potřeby dětí v daném věku. Pečlivě se věnujeme jednotlivým stádiům vývoje dětí od šesti měsíců, až do školního věku, a tomu přizpůsobujeme vlastní výuku v bazénu. Počínaje přivykáním si na vodní prostředí, konče výukou základních plaveckých způsobů (znak, kraul, prsa, delfín), se snažíme dětem pobyt ve vodě co nejvíce zpříjemnit. V Žabičce klademe důraz na to, aby byly děti ve vodě především spokojené a plavání je bavilo, proto děti ani rodiče do ničeho nenutíme. Veškeré lekce jsou sestavené s ohledem na správný motorický a také psychologický vývoj dětí odpovídající danému věkovému období. Rozvoji pocitu vody, orientaci ve vodním prostředí, stejně tak nácviku splývavých poloh, sebezáchranných prvků a dalších plaveckých dovedností, se věnujeme již od prvních lekcí kurzu. Nespěcháme. Osobní přístup našich instruktorů, přátelské prostředí a otevřená komunikace vám zaručí, že se nejen vaši plaváčci, ale také vy, budete na lekce plavání v Žabičce vždy těšit.
Žabička v Praze 9Základní informace 
Kurzy probíhají ve všední dny od 9:00 nejpozději do 15:30.