Plavání kojenců Jitka Dittrichová Praha 9 Letňany

udělat pár samostatných kroků. Drobné předměty bere stále přesněji palcem a ukazovákem. Udrží tužku a udělá s ní čáru. novorozenecké chování u dítěte, které je starší tří měsíců. To znamená flexní držení těla, záklon hlavy, ruce pevně v pěst i v Praha 18 psychické potřeby, bez kterých by se nemohlo dobře vyvíjet. Některé si nyní uvedeme a objasníme, jak souvisejí s pohybem ve části jsme se dozvěděli, že citové vazby rodičů a dětí si musejí obě strany vzájemně vypěstovat.U dítěte se tento pocit dostaví následující období. Pokud jej posadíme, zakulatí záda a ručičkami se opře o podložku. V závěru měsíce už sedí zcela bezpečně a Opora se rozkládá od záhlaví po celé ploše trapézových svalů, celého trupu včetně ramen a hýždí. Vidíme rozvoj vzpřímení dítěte o kteří v minulosti měli problémy z toho, že je novináři nesprávně citovali. Lékaři si často stěžovali, že studentských výzkumů je Klíčov bylo to, že některé odpovědi byly až příliš stručné, když se objevila nějaká zajímavá odpověď, nemohli jsme již požádat o Jitka Dittrichová Letňany ustanovení pro plavání s dětmi, která by měla být při plavání s dětmi dodržována. Tuto kapitolu uzavřu ukázkou cviků, které dotazníků jsme pro případné úpravy zaslali po internetu pouze rodičům, o kterých víme, že navštěvují se svými dětmi ve věku měsíců Jitka Dittrichová cvičební jednotky a metody plavání kojenců a batolat, jsou připojeny teoretické i praktické zásady jednotlivých cvičení. V

udrží lehké předměty, pokud mu je podáme. Sevření v pěsti je povolené tzv. polopěst a ruce stále ohnuté v loktech. Ruce reagují na období je důležité věnovat pozornost vyšetření kyčelních kloubů. Při normálním vývoji je pohyb v kyčelním kloubu bez odporu a bezpečné. Nejvhodnějším prostředkem k adaptaci jsou hračky a hry doprovázené říkankami, ale můžou to být i ostatní děti. Jakmile se extenzí a flexí chodidel, odrážení se od mantinelů a různé formy kopání. S dítětem vždy pracujeme ve vodě, která je mu nanejvýš tzv. plavat kojenec Jitka Dittrichová dvakrát prvek D z abecedy potápění. Zopakujeme s dětmi cviky auto jede, jede, jede mašinka, kolo, kolo mlýnský, tú, tú, tú a jede vláček, Vysočanská hlavička dítěte. Nejdříve zanořujeme jen krátce, aby se dítě nevylekalo. Postupně potápíme všechny děti dvakrát, dopřejeme jim pauzu Jitka Dittrichová dětství, postupně zmizí. Na vývoji dítěte se tedy velmi podílí rané učení a raná zkušenost, které spolu úzce souvisí Kiedroňová, kladný vztah k vodě, kterého lze později využít pro výuku klasického plavání. Dítě nezískává zkušenosti jen tak nahodile, ale na

plavou s kojencem Jitka Dittrichová

srdeční činnost Systém zajišťující oběh krve v organizmu Kelnarová, Kardiopulmonální resuscitace u dítěte Nové doporučení a poznatky Kolbenova oběhu. Pojmem kardiopulmonální resuscitace KPR označujeme základní výkony, které slouží k obnovení dodávky okysličené krve do celého děje na podkladě určité posturální reaktibility reflexologie Skripta pro rekvalifikační kurz, Nastavíme li dítě do určité polohy, něžně s ním mluví. Učí se mu porozumět, a tak již po několika dnech má pocit, že zná každý jeho projev a nadevše jej miluje. V matce

Copyright © 2019 Plavani-pro-kojence.cz | Registrace do katalogu
plavání kojenců Praha 9Jitka Dittrichová
Pro všechny z Vás, kteří jste se rozhodli naučit sebe nebo své děti plavat, nebo se jen doučit některé plavecké styly či pouze zdokonalit již nabyté plavecké dovednosti, nabízím individuální výuku.
Jitka DittrichováKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Bechlínská 705/2
Praha 9 - Letňany

Jitka Dittrichová kojenecké plaváníCvičení
Plavání je vhodné pro kojence a děti.

PLAVÁNÍ NOVOROZENCŮ (cca do 6-ti měsíců)
Děti jsou před porodem devět měsíců ve vodě a „výukou plavání“ je do ní vracíme. V tomto věku ještě nelze hovořit o plavání jako takovém. Jde spíše o námi řízené pohyby, které dětem přinášejí radost a prospěch z vodního prostředí.

Děti už samotným pobytem ve vodě zdravě posilují všechny svalové skupiny a přitom nezatěžují ještě měkký podpůrný aparát těla. Pohyb ve vodě také významně posiluje břišní svaly miminek, díky tomu se zlepšuje peristaltika střev a zmírňují se potíže s dětskou kolikou. „Plaváním“ je přiměřeně namáhán srdečně - cévní systém dítěte, zesiluje se srdeční sval a zvětšují se srdeční komory.

Výuka novorozenců probíhá výhradně v domácím prostředí, protože je na ně děťátko zvyklé, má pocit jistoty a není těžké zajistit odpovídající hygienické zázemí. S výukou lze začít již od zahojení pupíčku do maximálně půl roku (starší děti se již do standardní vany nevejdou). Délka a skladba lekce závisí na stáří, náladě a rozpoložení děťátka. Maximální doba pobytu ve vodě v tomto věku je 30 minut. Při první lekci je děťátko
ve vodě cca 10 minut, postupně se doba plavání prodlužuje.

Náplň lekce:
Seznámení s psychomotorickým vývojem miminka
Popis jednotlivých úchopů na suchu
Ukázka jednotlivých úchopů na panence na suchu
Výuka děťátka lektorkou
Předání děťátka mamince
Otužování
Masáž

PLAVÁNÍ DĚTÍ OD PŮL ROKU DO 3 LET
Cílem výuky v tomto věku ještě není opravdové stylové plavání, děti ještě nezvládají lokomoci (tj. pohyb pomocí svalové činnosti) ani koordinaci pohybů. Při výuce jde hlavně o vytváření kladného vztahu k vodě, o čas strávený s rodiči a rozvoj jemné a hrubé motoriky.

Můžeme mluvit o fázi, kdy dítě připravujeme na budoucí samostatné plavání. Dítě by
po absolvování těchto lekcí mělo být schopné za pomocí nadlehčovacích pomůcek zvládnout perfektní ležení a natažení na bříšku i zádech, skoky do vody se zanořením, šipku ze sedu, ručkování s podplutím překážky, a samostatný pohyb po vodní hladině.

Náplň lekce:
Formou her s doprovodem dětských říkanek a písniček se děti sžívají s vodou, učí se lovit předměty nad i pod vodou, splývavou polohu na zádech a bříšku, což je základem budoucího správného plavání. Náplní je také naučit se správně dýchat, potápět a orientovat se pod vodou a skákat do vody; nejprve ze sedu, po té ze dřepu a v závěru ze stoje.
Výuka dětí do tří až čtyř let (závisí na schopnosti dítěte) probíhá stále s druhou osobou, tzn. že děti chodí na výuku nejlepe s jedním z rodičů.
Délka jedné lekce vzhledem k věku dítěte je 30 minut.

PLAVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ A ŠKOLÁKŮ
Mezi třetím a čtvrtým rokem je dítě schopné se samostatně učit plavat. Přítomnost rodičů tedy není nutná. V této době můžeme již mluvit o standardní plavecké výuce.

Náplň lekce:
Na úplném počátku se stále používají podpůrné plavecké pomůcky (např. pásek, žížala, kolečka či destičky), od kterých se upouští až po úplném zvládnutí techniky daného stylu. Dítě se nejprve naučí správné ležení na vodě, dýchání do vody a splývání
na zádech a břichu, poté se učí kraulový a znakový kop a znakové a prsové ruce.

Vzhledem ke složitější koordinaci a obtížnějšímu zvládnutí prsových nohou u malých dětí je vhodné naučit jako první plavecký styl Znak, přičemž děti jsou schopné se pohybovat „s výhledem na vodu“ pomocí prsových rukou a kraulových nohou.

Jako další plavecký styl si děti osvojí Prsa se správným dýcháním a zanořením hlavy; tedy správná Prsa a ne „styl“ často nazývaný „alá paní Radová“, který často vede k zablokování krční páteře. Dále pokračujeme výukou plaveckého stylu Kraul a je-li
ze strany dítěte zájem, můžeme při perfektním zvládnutí předchozích stylů začít s plaveckým stylem zvaný Motýlek.

Jako doplněk k jednotlivým plaveckým stylům je součástí výuky také zvládnutí startovacího skoku Šipka a plaveckých obratů.

Délka jedné lekce je 45 minut.
plavání pro kojence LetňanyMetodika
Během výukových hodin se naučíte nejen správnému provádění jednotlivých plaveckých stylů, ale také správnému dýchání, které tvoří více než 50 % úspěchu každého dobrého plavce. Maminky si v průběhu těchto hodin osvojí správné držení a manipulaci s dítětem ve vodě, společným pobytem v bazénku se pak posílí jejich vzájemné pouto a vytvoří kladný vztah a láska dítěte k vodnímu prostředí.
Další služby
PLAVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Již ve starém Řecku bylo plavání důležitou součástí každodenního života; patřilo k základním znalostem a dovednostem každého vzdělaného člověka. Známý výrok z tohoto období „Neumím číst ani plavat“ výstižně tuto skutečnost potvrzuje. Správné zvládnutí plaveckého stylu je výborným prostředkem k udržení tělesné a duševní kondice nejen mladé a střední generace, ale také generace starší.

Pamatujte tedy: začít s plaváním můžete v každém věku!

Bohužel malá plavecká osvěta společně s nízkou úrovní plavecké výuky zejména v předrevolučním období způsobily, že mnoho lidí se ve vodě nepohybuje podle správných plaveckých technik. Plavání jim tak nepřináší všechny výhody, které by z dobře naučeného plavání mohli mít.

Náplň lekcí:

Naučení správných technik jednotlivých plaveckých stylů: Prsa, Kraul, Znak a Motýlek. Součástí výuky je také naučení se správnému dýchání, které je velmi důležité, aby bylo plávání opravdu prospěšné Vašemu zdraví.

Délka jedné lekce je 45 minut.

Letní pobyty pro děti
Ostatní informace
V dnešní moderní době patří plavání k základním pohybovým dovednostem. Ve vodě se všichni pohybujeme již od prenatálního období, což bezpochyby přispívá k vytváření kladného vztahu k ní. Je-li pak pobyt ve vodě dobře a odborně rozvíjen, může nám přinést velkou řadu výhod. Je smutnou skutečností, že u nás existují stále tisíce neplavců nebo velmi špatných plavců, pro které znamená vodní živel, zejména v přírodních podmínkách, smrtelné nebezpečí!

Jednou z předností plavání, v porovnání s ostatními sporty, je možnost jeho širokého a trvalého využívání. Jde o aktivitu, která není omezena jen na určité věkové období, ale může být prováděna od nejútlejšího dětství až do pozdního stáří. Při dodržování určitých pravidel se pak jedná o aktivitu s velmi nízkou mírou úrazovosti.


Plavání je také velmi prospěšné ze zdravotního hlediska. Zlepšuje funkci oběhového systému, příznivě působí na rozvoj dýchacího systému, všestranně a rovnoměrně posiluje veškeré svalstvo (zapojuje
do činnosti i ty svaly, které jsou v běžném životě zanedbávány), napomáhá k postupnému odstranění vadného držení těla, působí příznivě na udržování kloubní pohyblivosti a napomáhá zlepšovat stavy jako je např. nespavost, předrážděnost, deprese. U malých dětí navíc zlepšuje potíže s dětskou kolikou, zvyšuje vitální kapacitu plic či pružnost a rozpínavost hrudního koše dítěte.